Project management

Project management

Naše společnost se zabývá vedením projektů v oblastech ICT technologií, telematiky a regulace.
V případě potřeby je možné ještě před započetím projektu zpracovat studii o proveditelnosti projektu ( Feasibility Study ) nebo ekonomicko-obchodní rozvahu návratnosti realizace projektu (Business Case).
Před vlastním realizací projektu obvykle zpracováváme zakládací listinu projektu ve formě dokumentu Rámec projektu (Project Frame), jako podklad pro oboustranné porozumění požadovaných cílů projektu a všech zainteresovaných osob či oblastí vlivu projektu ve firmě i mimo ni . Tento oboustranně schválený dokument je jedním ze základních vstupních materiálů pro tvorbu projektového plánu (Project plane).

 
 
Hlavní důraz klademe především na:
 
Použití efektivní metodiky vedení projektu

Pro vedení projektu používáme metodiku PMI® (Project Management International) z důvodu její propracovanosti a komplexnosti. Řízení projektů jednotnou metodikou umožňuje především porovnatelnost výsledků jednotlivých projektů ( i z nestejných oborů), dobrou čitelnost aktivit v definovaných fázích projektu, jednotnost použitého názvosloví a kvalitní reporting o aktuálním stavu a rizicích projektu.

Každý projekt lze rozdělit do pěti základních fází:

  • Inicializace projektu (Project Planning)
  • Plánování projektu (Project Planning)
  • Provedení projektu (Project Executing)
  • Monitorování projektu (Project Monitoring )
  • Řízení rizik projektu (Risk Management)
  • Uzavření projektu (Project Closing)


z nichž každá obsahuje přesně definované činnosti zajišťující splnění či neopomenutí některého důležitého faktoru či rizika.

 

Vysoká flexibilita a znalost místního prostředí

Diky znalosti místního prostředí, zkušenostmi z projektů velkých firem s účastní zahraničního kapitálu jsme schopni vést malé či krátkodobé projekty stejně dobře jako projekty velké či nadnárodní. 
Důležité pro nás je zachování maximální efektivity při zaručení požadované kvality.

 

Důsledná orientace na měřitelné cíle

Bez možnosti průběžného měření a ověření dosažených výsledků není možné efektivně řídit projekt. Zvyšuje se obtížnost stanovení jaká část naplánovaného projektu je skutečně hotova, což souvisí i se zvýšenou obtížností a nepřesností při stanovování již vyčerpaných nákladů a dodržením časového harmonogramu projektu.

Při dobře nastavených měřitelných částech projektu je možné zejména:


Co nejužší možné spolupráce se zadavatelem projektu.
Míra úspěšnosti projektu je pro nás dána nejen dodržením základních atributů každého projektu, jako jsou jeho rozsah (Scope), rozpočet (Budget) a doba trvání projektu, ale také kvalita jeho provedení a maximální míra naplnění očekávání zadavatele.
Řešením je co nejužší spolupráce se zadavatelem, a to ve všech fázích života projektu, zejména při jeho plánování.

Spolupráce je zajištěna na základě:

 

Zajištění dostatečné informovanosti o aktuálním stavu projektu

Na základě našich zkušeností patří tato oblast k podceňovaných projektovým aktivitám, které často ovlivní úspěšnost celého projektu, proto se snažíme použít všechny vhodné prostředky pro zajištění dostatečného množství ( nikoliv nadbytečného) informací pro řídící složky zadavatele projektu ve formě: