Xpress

Xpress

2osé frézování

2osé frézování

3osé frézování

3osé frézování

Víceosé frézování

Víceosé frézování

Soustružení

SoustruženíiMachining

iMachining

Sonda

Sonda

Simulace stroje

Simulace stroje

Trial/Demo

Trial/Demo

Víceosé frézování

Souvislé víceosé frézování

Doplňuje 2D i 3D moduly a posouvá možnosti obrábění ještě dál. Víceosé frézování rozšiřuje možnosti výroby o použití dalších os s podporou kinematiky stroje. Nejrozšířenější takové využití je pro stroje s přídavným zařízením, nebo s možností rotace stolu/vřetena spolu s nástrojem. Takové obrábění se rozděluje podle zapojených os na dvě skupiny, 3+1 a 3+2 osy. Princip pohybu nástroje a kusu následně umožňuje nastavit požadovaný úhel a obrábět, nebo obrábět a měnit úhel současně. Zda se mění úhel nástroje, nebo úhel kusu, nebo obojí, záleží na možnostech stroje a softwaru, který využíváte k programování. Podpora polohového a souvislého obrábění je základní vlastnost, kterou by měl mít jakýkoliv CAM. 

SolidCAM/InventorCAM umožňuje programovat široké spektrum pohybů se zapojením více os a to jak polohovaně, tak souvisle.

 

Polohové indexované obrábění vícestran

Tento režim je využitelný pro libovolné obráběcí stroje s počtem os vyšším než 3. Ideální je také pro soustruhy, nebo i pro soustružnicko-frézovací stroje, kde je možné řídit polohu vřetene. Stroje s možností použití 2 rotačních os zkracují výrobní čas na minimum, protože mají možnost nastavovat polohy obrábění tak, že dochází k opracování téměř kompletního kusu a to bez nutnosti změny upnutí. SolidCAM/InventorCAM umožňuje programovat tento typ strojů extrémně rychle a není vyžadována pokročilá znalost funkcí programu a systému stroje.

 

NC program pro polohové indexované obrábění:

 

Souvislé víceosé frézování

Programování 5osých drah nástroje efektivně využívá všechny možnosti stroje s pomocí specializovaných modulů.

Základní výhody víceosé obrábění:

 

 

Souvislé 5 osé frézování

Základní 5osý modul. Obsahuje mnoho strategií pro pohyb nástroje po ploše a zároveň ovládá orientaci nástroje. Jednotlivé strategie pokrývají veškeré potřeby pro pohyb nástroje po ploše tak, aby se docílilo efektivního obrobení ploch.

Modul Souvislého 5tiosého obrábění obsahuje strategii Rovnoběžné řezy, Rovnoběžně s křivkou, Rovnoběžně s plochou, Kolmo ke křivce, Mezi křivky, Mezi plochy a funkci Promítnutí. Jednotlivé strategie a jejich popis je součásti dokumentace k 5ti-osému obrábění.

 

Obrábění lopatek

Operace je přednastavena pro zjednodušení programování lopatkových dílů. Všechny plochy se obrábí v jedné operaci. Pro hrubování a dokončování jsou zde různé technologie. Vytvoření drah nástroje pro obrobení lopatkového kola je pomocí této operace velice rychlé a efektivní.

 

Obrábění kanálu

Operace určená pro obrobení kanálu s využitím kuličkové kuželové frézy. Obrábí kanál ve třech osách tak hluboko, dokud to geometrie umožňuje a následně přechází v 5osý pohyb. Obsahuje jak hrubování, tak dokončování pro obrábění kanálu z plného materiálu tak i z odlitku.

 

Obrábění 5 osé kontury

V této operaci dochází k naklápění nástroje od řídící křivky 3D Kontury pomocí definovaných úseček naklopení. Operace je výjimečně vhodná pro odřezávání materiálu nebo pro 5osé odjehlování.

 

Víceosé hrubování

Silná strategie pro odebrání materiálu v 5osách určená pro případy oblastí ve tvaru kapsy. Definujete zde plochy dna, stěn a stropu, které pak SolidCAM využívá pro omezování nástroje. Obsahuje Offsetní a adaptivní strategii pro výpočet dráhy nástroje.

 

Rotační obrábění

Pro obrábění rotačních součástí je možnost využít operaci Rotační frézování. Primárně je určena pro 4osé stroje. Výběr geometrie není z 2D geometrie, která je pak výpočtem nabalena na válec, ale přímo z ploch vybraných k obrábění.

 

Obrábění bokem nástroje

Využívá při programování naklonění nástroje podle obráběné plochy spolu s celou řeznou částí nástroje, což snižuje čas potřebný pro obrobení celé plochy.

 

Víceosé vrtání

V operaci víceosého vrtání SolidCAM vytvoří operaci, která využije vrtací cyklus definovaný uživatelem pro vyvrtání všech otvorů. Funkce pro řízení a podrobné nastavení chování nástroje a stroje, které jsou v jiných 5osých operacích jsou dostupné i zde.

 

Konverze HSM do Souvislého 5 osého obrábění

Převádí operaci 3D HSM vytvořenou pro 3osý stroj na 5osý pohyb. Dodržuje nastavení kvality povrchu z operace HSM, ale vloží potřebné naklopení, které je možné dále upravovat dle potřeby. Vložením naklápění je možné využít i kratší nástroj a dodržet tak klidný chod obrábění tvarově složitých dílů.

 

Víceosý konstantní krok

Konstantní krok je pomocí této operace vypočítán podle plochy s naklopeným nástrojem dle všech možností plnohodnotné víceosé operace. Operace je vhodná na přesné a kompletní opracování rozměrných ploch.

 

Obrábění šroubovice

Tato operace nachází uplatnění zejména v oblastech výroby rotačních součástí, které svojí geometrií a tvarem popisují šroubovici, nebo šneka. Lze ji využít pro hrubování a dokončování v jedné operaci.

Fotogalerie

Aktuality

Konečná fáze vývoje nového modulu CIMCO Scheduler pro plánování výroby
01/12/2020

Konečná fáze vývoje nového modulu CIMCO Scheduler pro…

Digitální plánování - plánování výrobní budoucnosti pomocí CIMCO Scheduler

Čtěte více
Modul EUREKA CHRONOS
11/08/2020

Modul EUREKA CHRONOS

Velmi výkonný a spolehlivý nástroj pro optimalizaci NC programů

Čtěte více
Pozvánka na „ZÁKAZNICKÝ DEN CERATIZIT“
05/08/2020

Pozvánka na „ZÁKAZNICKÝ DEN CERATIZIT“

Živé prezentace a ukázky z obrábění nejnovějšími nástroji v nově vybaveném Technickém Centru.

Čtěte více

Partneři

WNT - Ceratizit group Vason TD-IS SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Enprag MIROSTEEL s.r.o.